Cloudroll alt

Cloudroll

ARGOS argos logo

ARGOS

Open Science Lens osl slider

Open Science Lens

GreenWaterDrone GreenWaterDrone

GreenWaterDrone

Νέα

 • image

  Στις 5-6 Φεβρουαρίου 2024 στην Αθήνα, Ελλάδα, ξεκίνησε το ταξίδι του Open Science Trails. Το OSTrails είναι ένα 3ετές έργο Horizon Europe, το οποίο συντονίζεται από την OpenAIRE, που στοχεύει να θέσει τις απαραίτητες βάσεις για τον εξορθολογισμό της FAIR αξιολόγησης και της δυνατότητας δράσης μηχανών στο European Open Science Cloud, ενισχύοντας και συνδέοντας τις φάσεις Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της έρευνας.Τα Σχέδια Διαχείρισης Δεδομένων (DMPs) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην έρευνα, περιγράφοντας τις προθέσεις των ερευνητών και υποστηρίζοντάς τους να ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές παραμένοντας οργανωμένοι. Το κοινό πρότυπο RDA DMP υιοθετείται από διάφορες πλατφόρμες και η Science Europe προτείνει πρωτόκολλα δεδομένων τομέα (DDPs) για την αντιμετώπιση πρακτικών συγκεκριμένων τομέων. Ενώ τα DMP αποδεικνύονται πολύτιμα, η αξιολόγησή τους σε κλίμακα είναι δύσκολη. Η FAIRification των DMPs θεωρείται ως λύση, με προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπισή τους ως αποτελέσματα και τη συμπερίληψή τους στα Γραφήματα Ακαδημαϊκής Γνώσης (SKGs). Καθώς η αξιολόγηση της έρευνας επεκτείνεται πέρα από τις δημοσιεύσεις, τα SKG που αντιπροσωπεύουν την επιστημονική γνώση θα μπορούσαν να προσφέρουν πλούσια δεδομένα, αλλά να συναντήσουν εμπόδια όπως η διαλειτουργικότητα, η σημασιολογική και συντακτική ετερογένεια. Ταυτόχρονα, οι παγκοσμίως εγκεκριμένες αρχές FAIR αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία, ιδίως όσον αφορά την επέκταση σε άλλα ψηφιακά τεχνουργήματα. Η επίτευξη μιας τυποποιημένης προσέγγισης για την ερμηνεία των αρχών FAIR εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.Ανταποκρινόμενο στους περιορισμούς του τοπίου, το έργο μας αναλαμβάνει μια προσέγγιση «κοινών» για να υποστηρίξει τον από κοινού σχεδιασμό και την παράδοση ρεαλιστικών λύσεων στους τρεις πυλώνες:PLAN: η εξάλειψη των αρχείων .pdfs και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων με τη μετατροπή τους σε δυναμικούς, διασυνδεδεμένους πόρους με δυνατότητα δράσης από μηχανές.TRACK: εμπλουτισμός της ποιότητας και του περιεχομένου των γραφημάτων επιστημονικής γνώσης ώστε να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία των εφαρμογών FAIR και της αξιολόγησης της έρευνας.ASSESS: να μετακινηθεί ο επιλογέας από την αξιολόγηση FAIR στη βοήθεια FAIR, παρέχοντας παράλληλα αρθρωτές και επεκτάσιμες δοκιμές FAIR, ενσωματωμένες σε άλλα εργαλεία RDM.Η κοινοπραξία βασίζεται στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες και τις ερευνητικές κοινότητες 38 εταίρων που εκπροσωπούν 22 ερευνητικούς οργανισμούς (RPO) και τους 5 επιστημονικούς συνεργατικούς σχηματισμούς. Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλους, στον ακρογωνιαίο λίθο των OSTrails βρίσκονται 24 πιλοτικές εφαρμογές που θα συν-δημιουργήσουν, θα εφαρμόσουν, θα επικυρώσουν και θα υιοθετήσουν αποτελέσματα σε ποικίλα εθνικά και θεματικά ερευνητικά οικοσυστήματα.Η εναρκτήρια συνάντηση καλωσόρισε περισσότερους από 65 δια ζώσης και 100 διαδικτυακούς συμμετέχοντες, αποκαλύπτοντας το συλλογικό ενδιαφέρον και την παρότρυνση για σύγκλιση σε αυτά τα θέματα. Η διήμερη εκδήλωση στην Αθήνα σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του OSTrails και έδωσε την ευκαιρία σε όλη την κοινοπραξία να συναντηθεί και να σχεδιάσει για το πρώτο έτος εστιάζοντας σε άμεσα παραδοτέα. Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε μια γενική εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EOSC-A και τον συντονιστή και συνέβαλε στην αποσαφήνιση της διοικητικής και οικονομικής υλικοτεχνικής υποστήριξης. Ασχολήθηκε επίσης με τις παρουσιάσεις τεχνικών πακέτων εργασίας και υποστήριξε τον σχεδιασμό των τεχνικών προτεραιοτήτων στους τρεις πυλώνες και τους φορείς υλοποίησης των υπηρεσιών τους: Σχεδιασμός με πλατφόρμες DMP, Παρακολούθηση με γραφήματα επιστημονικής γνώσης και Αξιολόγηση με εργαλεία αξιολόγησης FAIR. Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στους πιλότους για να κατανοήσουν τις περιπλοκές τους και να καθιερώσουν τη μεθοδολογία σε θεματικά και εθνικά πλαίσια. Ομοίως, η συνεδρία για την κατάρτιση και το ολοκληρωμένο κέντρο ικανοτήτων προσέφερε ένα προσχέδιο σχεδίου και συζήτησε προσεγγίσεις για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του με τους εταίρους. Τέλος, μια ειδική συνεδρία στην οποία συμμετείχαν όλοι οι τεχνικοί εταίροι υποστήριξε τις πρώτες αποφάσεις και δράσεις προς την κατεύθυνση της αρχιτεκτονικής αναφοράς διαλειτουργικότητας και των παραδοτέων του σχεδίου-παρακολούθησης-αξιολόγησης διαδρομών.

  /el/2024-ostrails-kickoff-athens-0
 • image

  Η CITE θα βρίσκεται για άλλη μια χρονιά στο Athens #JobFestival. Η εκδήλωση θα γίνει 9 & 10 Φεβρουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 10:00 έως τις 18:00.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κάνοντας εγγραφή στη σελίδα της εκδήλωσης:https://jobfestival.gr/athens-jobfestival2024.

  /el/citejobfestival2024
 • image

  Το νέο μας έργο OSΤrails για το Europe Project, μόλις ξεκίνησε τις δραστήριότητες του στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2024, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα επόμενα 3 χρόνια αναμένονται πολλά νέα εργαλεία για τη διαχείριση του ερευνητικού προϊόντος. Το OSTrails στοχεύει στην ανάπτυξη διεργασιών και εργαλείων για το Σχεδιασμό, την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση της παραγωγής επιστημονικής γνώσης πέρα από την "τελευταία λέξη της τεχνολογίας", τη συνεργασία με διάφορα εθνικά και θεματικά πλαίσια, τη βελτίωση του υπάρχουσας υποδομής και τη σύνδεση βασικών στοιχείων. Αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων και μετατρέποντάς τα από στατικές σε ζωντανές αφηγήσεις, στοχεύει στη διασύνδεση πόρων "εφαρμόσιμης μηχανικής". Το έργο πρόκειται να δημιουργήσει ένα ανοιχτό, διαλειτουργικό και υψηλής ποιότητας οικοσύστημα Γραφημάτων Επιστημονικής Γνώσης, εμπλουτίζοντάς τα, ώστε να γίνουν στοιχεία των εφαρμογών των κοινοτήτων FAIR και να παραδώσει αρθρωτές και επεκτάσιμες δοκιμές FAIR, προς "εφαρμόσιμες μηχανικές" μετρικές, συμπληρούμενες από καθοδήγηση χρήστη. Το λογισμικό OpenDMP, που αναπτύχθηκε από κοινού με τη CITE, ενδυναμώνει την υπηρεσία OpenAIRE ARGOS και είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του OSTrails.Για περισσότερα, ακολουθήστε το OSTrails ξεκινώντας από εδώ.

  /el/2024-ostrails-kickoff

Προϊόντα

 • Open Science Lens
  Open Science Lens

  Ένα πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, το οποίο συμβάλλει στην επίλυση, τον εντοπισμό και την εξερεύνηση περιεχομένου Open Science κατά την περιήγηση, μέσω του OpenAIRE Research Graph.

 • Timeroll
  Timeroll

  Η εφαρμογή TimeRoll σας δίνει τον έλεγχο της επιχείρησής σας. Μπορείτε να έχετε πλήρη επισκόπηση της παρουσίας των υπαλλήλων σας με ένα μόνο κλικ. Αναζητήστε εύκολα και γρήγορα το ιστορικό εισόδων - εξόδων των υπαλλήλων σας καθώς και τους λόγους που μπαίνουν και βγαίνουν από το γραφείο.

 • CITE.BPMS
  CITE.BPMS

  Το CITE.BPMS είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού η οποία επιτρέπει σε έναν Οργανισμό να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς για την οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των επιχειρησιακών διεργασιών του. Το CITE.BPMS ενσωματώνει τις λειτουργικότητες εκείνες οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση μιας διεργασίας την οποία εκτελεί μια επιχειρησιακή μονάδα, από την αφετηρίας τη έως την ολοκλήρωση του χειρισμού της και την αρχειοθέτησή της.

 • ARGOS

  Το ARGOS είναι μια υπηρεσία ενσωματωμένη στην πλατφόρμα OpenAIRE και προσφέρεται δωρεάν για χρήση μέσω του Καταλόγου Υπηρεσιών OpenAIRE και του Καταλόγου EOSC. Είναι μια ανοιχτή επεκτάσιμη υπηρεσία - διαθέσιμη ως αυτόνομη υπηρεσία (OpenDMP) και ως υπηρεσία OpenAIRE (ARGOS) - που απλοποιεί τη διαχείριση, την επικύρωση, την παρακολούθηση και τη συντήρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Δεδομένων. Επιτρέπει σε ερευνητές, διαχειριστές, επόπτες κ.λπ.

Γρηγόρης Φλέσσας

Για 7 χρόνια, μέσα από ευχάριστες και δύσκολες εποχές, η CITE αποδείχθηκε ένας αφοσιωμένος συνεργάτης που με δύναμη υποστήριξε το όραμα έλευσης του Workloud TM της ScheduleSoft στην cloud εποχή. Η CITE εναγκάλισε το όραμά μας με το παραπάνω, υλοποιόντας το και λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Η CITE είναι ο συνεργάτης στον οποίο μπορείς να βασιστείς για κάθε τεχνολογία νέας γενιάς.