Home » Εξειδικευμένη ομάδα

Εξειδικευμένη ομάδα

 • Σπύρος Μπούτσης

  Senior Μηχανικός Λογισμικού

  Σπύρος Μπούτσης

  Senior Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Σπύρος Μπούτσης είναι έμπειρος μηχανικός λογισμικού απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2006 έχει εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενότητες ενός κατανεμημένου συστήματος μεγάλης κλίμακας για τη διαχείριση ψηφιακών βιβλιοθηκών, στα πλαίσια των ερευνητικών έργων “DILIGENT”, “D4Science” και “D4Science II”. Την τρέχουσα περίοδο εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού στην CITE, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενότητες επιχειρησιακής λογικής αλλά και στοιχεία γραφικών διεπαφών για διαδικτυακές εφαρμογές  που λειτουργούν σε υποδομές υπολογιστικού νέφους. Έχει μεγάλη εμπειρία σε οικοσυστήματα Java, .Net και PHP καθώς και σε τεχνολογίες και frameworks Javascript/CSS3/HTML5. Έχει εμπειρία στη σχεδίαση και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων  βασισμένων στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (service oriented architecture - SOA), καθώς και στην δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών με σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Παναγιώτα Κολτσίδα

  Senior Μηχανικός Λογισμικού / Ερευνήτρια

  Παναγιώτα Κολτσίδα

  Senior Μηχανικός Λογισμικού / Ερευνήτρια


  Η Παναγιώτα Κολτσίδα είναι senior μηχανικός λογισμικού / ερευνήτρια, αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης έχει πτυχίο M.Sc. στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο τμήμα. Έχει εργαστεί για περισσότερο από 10 χρόνια σε πολλά ερευνητικά έργα για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Αθηνά και για τη CITE: Diligent, D4Science, iMarine, EarthServer, BlueBRIDGE, RDA Europe and CAPSELLA. Έχει εμπειρία στη διαχείριση όλων των σταδίων εφαρμογής μεγάλης κλίμακας κατανεμημένου λογισμικού, ξεκινώντας από την ανάλυση της απαίτησης, μέχρι το σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη δοκιμή. Διετέλεσε τεχνική διευθύντρια της ερευνητικής ομάδας του Αθηνά στα έργα EarthServer και BlueBRIDGE και είναι επί του παρόντος η τεχνική διευθύντρια του έργου CAPSELLA. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων,  Μεταδεδομένων και Διαδικτύου και η τεχνογνωσία της περιλαμβάνει Java, XML και τεχνολογίες σχετιζόμενες με το διαδίκτυο.
 • Διαμαντής Τζιώτζιος

  Senior Μηχανικός Λογισμικού

  Διαμαντής Τζιώτζιος

  Senior Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Τζιώτζιος Διαμαντής είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής σχολής του ΔΠΘ. Από το 2012 συνεργάζεται με την  CITE Α.Ε. και έχει ολοκληρώσει με μεγάλη επιτυχία την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού εφαρμογών κινητών συσκευών για iOS & Android (Java, Objective-C) για διάφορα έργα της εταιρίας (Workloud, CloudRoll κ.α.). Παράλληλα έχει καλύψει και την ανάπτυξη backend Services σε C# και Java καθώς τη δημιουργία Web UI (JS, CSS, HTML). Είναι άριστος γνώστης πρωτοκόλλων SSO, έχοντας υλοποιήσει πλειάδα λύσεων ενώ τέλος έχει εμπλακεί σε πλήθος ερευνητικών έργων του ΕΚ «Αθηνά», καθώς και σε έργα H2020 της CITE Α.Ε.
 • Ευστράτιος Γιαννόπουλος

  Senior Μηχανικός Λογισμικού

  Ευστράτιος Γιαννόπουλος

  Senior Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Ευστράτιος Γιαννόπουλος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ειδικότερα του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του ίδιου ιδρύματος. Αρχικά εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης στην ανάπτυξη εφαρμογών για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγκεκριμένα στο έργο ακαδημία Πλάτωνος – Δρόμοι της Γνώσης, όπου ασχολήθηκε με διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, και υπηρεσίες βασισμένες στη θέση. Σήμερα εργάζεται στην CITE ως μηχανικός λογισμικού και ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου. Έχει καλή γνώση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματίσου (c#, java, C++), βάσεων δεόμενων (MSSQL, MySQL, PostgreSQL), πλαισίων ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου (jsp, asp.net mvc), τεχνολογίες web (JS/HTML5/CSS3, jQuery, bootstrap κ.α.), ένώ έχει καλή γνώση πρωτοκόλλων διαδικτύου και ασφάλειας (όπως SAML, OAuth κ.α.).
 • Όλγα Σιδηροπούλου

  Μηχανικός Σχεδίασης Συστημάτων και Ευχρηστίας

  Όλγα Σιδηροπούλου

  Μηχανικός Σχεδίασης Συστημάτων και Ευχρηστίας


  Η Όλγα Σιδηροπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου(2013). Τα ακαδημαϊκά της μαθήματα εκτείνονται από την Ιστορία Τέχνης και τη Γραφιστική έως την Εικονική Πραγματικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κατεύθυνσή της ήταν η Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, εκπόνησε την διπλωματική της εργασία πάνω στις μεθόδους Αρχιτεκτονικής της Πληροφορίας σε ηλεκτρονικά καταστήματα και έχει περαιτέρω εξειδικευθεί στο πεδίο της σχεδίασης εμπειρίας χρήστη. Κατά κύριο λόγο έχει εργαστεί σε εταιρίες παραγωγής λογισμικού όπως η “Out of Bounds”(2011) και τώρα στην “CITE”. Μέσα από συνεχή επιμόρφωση στο συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο της εμπειρίας χρήστη στις τεχνολογίες πληροφορικής, παρακολουθεί συχνά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με νέες τεχνολογίες ( π.χ. Unity 3D, Drupal 8) και την εμπειρία του χρήστη (π.χ. Τεχνικές Gamification). Η εμπειρία της καλύπτει τους παρακάτω τομείς: Σχεδίαση εμπειρίας χρήστη και Σχεδίαση Διεπαφής χρήστη σε λογισμικό μεγάλης κλίμακας από την σύλληψη ως και την υλοποίηση, Βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη σε ήδη λειτουργικό λογισμικό, Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων, Σχεδίαση παιχνιδιών, Τρισδιάσταση μοντελοποίηση, Animation, Γραφιστική. Έχει συμμετάσχει μέσω της CITE σε πλήθος έργων μεγάλης κλίμακας: Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της γνώσης, EarthServer2, BlueBRIDGE κλπ.
 • Λευκοθέα Κατσίνα

  Μηχανικός Λογισμικού

  Λευκοθέα Κατσίνα

  Μηχανικός Λογισμικού


  Η Κατσίνα Λευκοθέα είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Πρόσφατα ξεκίνησε να συνεργάζεται με τη CITE ως μηχανικός λογισμικού. Είναι εξοικειωμένη με τις γλώσσες C, C++, Python καθώς και με Android περιβάλλοντα όπως επίσης και με τεχνολογίες διαδικτύου και τα frameworks PHP/JS/HTML5/CSS3.
 • Νίνα Λοξού

  Βοηθός Λογιστή

  Νίνα Λοξού

  Βοηθός Λογιστή


  Η Λοξού Ιωάννα – Φωτεινή εργάζεται στην CITE από τον Μάιο του 2015 ως βοηθός λογιστή. Στα καθήκοντα της περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών κινήσεων, η συμμέτοχη στην υλοποίηση των επενδυτικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρία, οι παντός είδους πληρωμές, καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη.Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διοίκηση Υπηρεσιών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί για σύντομο διάστημα στον ξενοδοχειακό τομέα, στη συνέχεια ανέλαβε την θέση της υπεύθυνης Marketing σε εμπορική εταιρία. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της CITE, εργάστηκε για τρία έτη σε τεχνική εταιρία με αντίστοιχα με τα σημερινά της καθήκοντα. 
 • Παναγιώτα Παπαγιάννη

  Mηχανικός Λογισμικού

  Παναγιώτα Παπαγιάννη

  Mηχανικός Λογισμικού


  Απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ‘Επιστήμη Και Τεχνολογία Υπολογιστών’ με κατεύθυνση ‘Εφαρμογών Και Θεμελιώσεων Της Επιστήμης Των Υπολογιστών’ του ιδίου τμήματος. Έχει εργαστεί τρία χρόνια ως μηχανικός υπολογιστών στην εταιρεία “Knowledge” που εδρεύει στην Πάτρα. Εκεί ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και συντήρηση web εφαρμογών καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα μελέτης και χρήσης Machine Learning. Έχει γνώση γλωσσών προγραμματισμού (Groovy, Python, Java, Php, Javascript), βάσεων δεδομένων (Oracle, MySQL, MongoDB), web τεχνολογιών (html, css, bootstrap), ElasticSearch Engine καθώς και του εργαλείου NodeJs.
 • Ερμής Ιωαννίδης

  Mηχανικός Λογισμικού

  Ερμής Ιωαννίδης

  Mηχανικός Λογισμικού


  Ο Ερμής Ιωαννίδης είναι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών με εμπειρία στην υλοποίηση εμπορικών έργων πληροφορικής. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση web εφαρμογών. Σαν προγραμματιστής έχει εμπειρία σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού διαδικτυακών εφαρμογών. Έχει υλοποιήσει διεπαφές χρηστών και προγραμματιστικές διαδικτυακές διεπαφές (web services). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Η προγραμματιστική του εμπειρία εκτείνεται σε server καθώς και client-side τεχνολογίες όπως Microsoft .NET, Java, C#, C, typescript, AngularJS, javascript, html, css, bootstrap, xml και χρήση/διαχείριση RDBMs (MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL κλπ).
 • Γεώργιος Νεκτάριος Εγγλέζος

  Γεώργιος Νεκτάριος Εγγλέζος


  Ο Γεώργιος Νεκτάριος Εγγλέζος είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προγραμματίζει σε γλώσσες όπως Java και C#, ενώ έχει γνώσεις σε C, Python, CSS, HTML και Javascript. Ξεκινώντας από την πρακτική του, έχει δουλέψει σε Java, Spring Framework, C# and ASP .NET. Από τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι η ανάπτυξη βίντεο παιχνιδιών. 
 • Σωτήρης Σωτηρόπουλος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Σωτήρης Σωτηρόπουλος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάζεται στη CITE ως μηχανικός λογισμικού και ασχολείται με διάφορα έργα της εταιρείας κυρίως σε front end και back end development web εφαρμογών. Έχει εμπειρία στην χρήση διαφόρων γλωσσών και εργαλείων όπως C#, Javascript, Typescript, HTML, CSS, SQL, .Net Core, Entity Framework και Angular και έχει ασχοληθεί και με την ανάπτυξη εφαρμογής Windows Forms.
 • Νίκος Πασχάλης

  Μηχανικός Λογισμικού

  Νίκος Πασχάλης

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Νίκος Πασχάλης έχει σπουδάσει στο Μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και Desktop Publishing & Web Publishing Design στον ΑΚΤΟ. Είναι εξοικειωμένος με γλώσσες και τεχνολογίες όπως HTML, CSS, JavaScript, React, C#, ASP.NET Core και Entity Framework. Εργάζεται στην CΙΤΕ από το 2022.
 • Νίκος Σακελλαρίου

  Διαχειριστής Συστημάτων

  Νίκος Σακελλαρίου

  Διαχειριστής Συστημάτων


  Ο Νίκος Σακελλαρίου γεννήθηκε το 1987 στην Σπάρτη. Σπούδασε στο Τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Αθήνας απ' όπου αποφοίτησε το 2012 ως Μηχανικός Πληροφορικής. Εργάστηκε για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ως Systems Administrator/Software Developer. Συμμετείχε, με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΠΟΣ" με σκοπό την δημιουργία e-book. Συνεργάστηκε, ακόμα, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλλασίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για την ανάπτυξη του διαδραστικού ιστότοπου "meteo.hcmr.gr" που αφορά την απεικόνηση μοντέλου πρόγνωσης καιρού. Τέλος, απο το 2020 εργάζεται στην CITE ως Systems Administrator.
 • Άννα Παπαχρήστου

  Μηχανικός Λογισμικού

  Άννα Παπαχρήστου

  Μηχανικός Λογισμικού


  Η Άννα Παπαχρήστου είναι μηχανικός λογισμικού και απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Έχει εμπειρία σε JavaScript, Typescript, Angular, HTML, CSS, Sass, Bootstrap και οικειότητα με SQL, C, C++, Java, Python και Android. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τριών εφαρμογών διαδικτύου και μίας Android εφαρμογής.
 • Kristian Ntavidi

  Μηχανικός λογισμικού

  Kristian Ntavidi

  Μηχανικός λογισμικού


  Ο Κριστιάν Νταβίδι είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα. Έχει γνώσεις στις τεχνολογίες διαδικτύου Angular, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript, Bootstrap, PHP, SQL καθώς και γενικές γνώσεις στις γλώσσες προγραμματισμού Java, C/C++ και Python.
 • Φίλιππος Σίμπφ

  Μηχανικός Λογισμικού

  Φίλιππος Σίμπφ

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Φίλιππος Σίμπφ είναι τελειόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εμπειρία στο Mobile development και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών για Android συσκευές. Πρόσφατα άρχισε να εργάζεται στην CITE ως μηχανικός λογισμικού όπου ασχολείται με cross-platform mobile development με React Native. Οι γνώσεις του περιλαμβάνουν τεχνολογίες, όπως Java, Java(Android), Javascript, HTML/CSS , XML , SQL με SQLite και MySQL.
 • Σωτήριος Γιαννόπουλος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Σωτήριος Γιαννόπουλος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Σωτήρης Γιαννόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Μηχανικός Λογισμικού με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα πρότζεκτ που έχει επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα έργα που επηρεάζουν χιλιάδες χρήστες. Έχει επίσης εμπειρία στη χρήση τεχνολογιών όπως C#, .NET Framework, .NET Core, IIS Server, Javascript, ExtJS, Angular, SQL, MySQL, OracleDB.
 • Κωνσταντίνος Λαλουδάκης

  Μηχανικός λογισμικού

  Κωνσταντίνος Λαλουδάκης

  Μηχανικός λογισμικού


  Ο Κωνσταντίνος Λαλουδάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ‘Επιστήμη Υπολογιστών’ του ιδίου τμήματος. Έχει εμπειρία σε Javascript, React, Angular, HTML, CSS, Bootstrap, C και οικειότητα με SQL, C#, Java και React Native. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έχει συμμεττάσχει στην υλοποίηση πολλαπλών εφαρμογών διαδικτύου.
 • Νικόλαος Βλάχος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Νικόλαος Βλάχος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Νικόλαος Βλάχος είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσφατα ξεκίνησε να συνεργάζεται με τη CITE ως μηχανικός λογισμικού, αναπτύσσοντας διαδικτυακές εφαρμογές. Έχει εμπειρία σε C# (.NET Framework), C, C++, JavaScript (Angular), SQL και Python.
 • Γιώργος Καλαμπόκης

  Mηχανικός Λογισμικού

  Γιώργος Καλαμπόκης

  Mηχανικός Λογισμικού


  Ο Γιώργος Καλαμπόκης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρόσφατα άρχισε να εργάζεται στην CITE ως προγραμματιστής λογισμικού. Κατέχει γνώσεις σε java,C,C++,C# με .NET framework και Windows forms καθώς και HTML/CSS/Javascript. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την τροποποίηση (port) για το Classic RBDoom 3 BFG καθώς και με την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης Open Platform που αποσκοπεί να κάνει την ανάπτυξη παιχνιδιών ποιο εύκολη μεταξύ διαφορετικών διαδικτυακών πλατφορμών.
 • Θωμάς Γεώργιος Γιάννος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Θωμάς Γεώργιος Γιάννος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Θωμάς Γεώργιος Γιάννος είναι Μηχανικός Λογισμικού, πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, ειδικευόμενος στην ανάπτυξη ιστοσελίδων.
 • Βασίλειος Μάραντος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Βασίλειος Μάραντος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Βασίλειος Μάραντος είναι απόφοιτος του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε το 2018 ως Full Stack Developer συμμετέχοντας στην ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα των Logistics. Οι γλώσσες προγραμματισμού που γνωρίζει είναι php, java, JavaScript , CSS, html, bootstrap and SQL with RDBMs(MS SQL, MySQL).
 • Γεώργιος Φαραώ

  Software Engineer

  Γεώργιος Φαραώ

  Software Engineer


  Ο Γεώργιος Φαραώ είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εξοικειωμένος με τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού όπως  ASP .NET Core, Angular, SQL, C#, C/C++, Python, καθώς επίσης και  HTML και CSS. Εργάζεται στη CITΕ ως μηχανικός λογισμικού, αναπτύσσοντας API και διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Δημήτρης Πολυγένης

  Μηχανικός Λογισμικού

  Δημήτρης Πολυγένης

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Δημήτρης Πολυγένης είναι φοιτητής του τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής στο χαροκόπειο πανεπιστήμιο. Είναι εξοικειωμένος με γλώσσες και τεχνολογίες όπως C#, ASP .NET Core, EF Core, Java, Spring Framework, SQL, καθώς κατέχει γενικές γνώσεις σε HTML, CSS, JavaScript, Python. Κατά την διάρκεια των σπουδών του, έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλαπλών εφαρμογών διαδικτύου καθώς και APIs. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στην CITE το 2021 ως software engineer έπειτα από την συνεργασία που υπήρξε για την υλοποίηση της πρακτικής του άσκησης.
 • Παναγιώτης Μαμούρας

  Μηχανικός Λογισμικού

  Παναγιώτης Μαμούρας

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Παναγιώτης Μαμούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του παρακολούθησε κυρίως μαθήματα σχετικά με τα Δίκτυα, ενώ είναι εξοικειωμένος με γλώσσες και τεχνολογίες όπως HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Angular, React, C και Python.
 • Νεκταρία Αδαμοπούλου

  Διοικητική Βοηθός

  Νεκταρία Αδαμοπούλου

  Διοικητική Βοηθός


  Η Νεκταρία Αδαμοπούλου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Έχει εργαστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε θέσεις διοίκησης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό λογιστηρίου. Στη CITE απασχολείται ως στέλεχος διοικητικής οργάνωσης γραφείου.
 • Alexandros Mandilaras

  DevOps Μηχανικός

  Alexandros Mandilaras

  DevOps Μηχανικός


  Ο Αλέξανδρος Μανδηλαράς σπούσαδε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι Αθήνας απ'όπου αποφοίτησε το 2022 ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Εργάστηκε για την εταιρεία SMARTEC S.A. ως τεχνικός επισκευών smartphone συσκευών και ποιοτικού ελέγχου. Τελείωσε με επιτυχία το Πρόγραμμα "Project Future" της Τράπεζας Πειραιώς και του ReGeneration στο οποίο κάλυψε επαρκώς με πρακτικές συνεδρίες και real-life περιπτωσιολογικές μελέτες σε θεματικές όπως High Availability & Horizontal Scaling, Cloud Compute & Storage Services, Container Services, Relational Database Services και άλλα. Τέλος, εργάζεται στην CITE ως DevOps engineer απο το 2022.
 • Νικολέτα Πολίτη

  Σχεδιάστρια

  Νικολέτα Πολίτη

  Σχεδιάστρια


  Η Νικολέτα Πολίτη είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατεύθυνσή της ήταν η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή ενώ τα Ακαδημαϊκά της μαθήματα μεταξύ άλλων, ήταν η «Σχεδίαση για όλους», «Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης», «Ιστορία Τέχνης» κ.α. Στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης, έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού παιχνιδιού Μαθηματικών σε Η/Υ, ενώ έχει εργαστεί ως υπεύθυνη διαχείρισης και διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γιώργος Καβαλιέρος

  Μηχανικός Λογισμικού

  Γιώργος Καβαλιέρος

  Μηχανικός Λογισμικού


  Ο Γιώργος Καβαλιέρος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Μηχανικός Λογισμικού με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα έργα που απευθύνονται σε χιλιάδες χρήστες. Είναι έμπειρος στη χρήση τεχνολογιών όπως C#, .NET Framework, .NET Core, SQL, Javascript, KnockoutJS και Angular.