Home » Ιστολόγιο

Ιστολόγιο

  • 6 έτη 6 μήνες ago | cite-admin

    Στις 22 Νοεμβρίου 2017, 12:00μ.μ.CET διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου BlueBRIDGE ένα webinar πάνω στα "Νέας γενιάς εργαλεία για την Υδατοκαλλιέργεια". Το webinar είχε ως κύριο άξονα τα εργαλεία που προσφέρει το BlueBRIDGE με τα οποία οι παραγωγοί υδατοκαλλιλεργειας μπορούν να εκτιμήσουν την απόδοση της παραγωγής τους, εκμεταλλευόμενοι σύγχρονες μεθόδους Μηχανικής Μάθησης πάνω σε πραγματικό ιστορικό δεδομένων παραγωγής.Περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες από την Ευρώπη παρακολούθησαν το webinar.[[{"fid":"364","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Bluebridge webinar","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Bluebridge webinar","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Bluebridge webinar","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Bluebridge webinar","external_url":""}},"attributes":{"alt":"Bluebridge webinar","title":"Bluebridge webinar","height":1728,"width":3000,"style":"height: 674px; width: 1170px;","class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Περιγραφή του Webinar Η υδατοκαλλιέργεια είναι  ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής ζωικών τροφίμων στον κόσμο με συνεχόμενη και ραγδαία αύξηση στην παγκόσμια παραγωγή. Παρόλα αυτά, το περιβάλλον στο οποίο οι εταιρίες υδατοκαλλιέργειας λειτουργούν είναι υψηλού ανταγωνισμού με περιορισμένο περιθώριο για κέρδος. Όλοι οι παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις, σχετικά με την βελτίωση της αποδοσης των εταιριών τους, όσον αφορά στους δείκτες κόστους, μετατροπής της τροφοδοσίας, ανάπτυξης και θνησιμότητας. Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις τους πρέπει να έχουν γνώμονα τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευσυνειδησία. Ακόμα και μικρά λάθη μπορεί να σημάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο κέρδος και τη ζημία. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από το BlueBRIDGE, οι υδατοκαλλιεργητές μπορούν να υπολογίσουν την απόδοση της παραγωγής τους, εκμεταλλευόμενοι σύγχρονες μεθόδους Μηχανικής Μάθησης, βασισμένες σε πραγματικό ιστορικό δεδομένων. Επιπλέον, μπορούν με ακρίβεια να καταρτίσουν σχέδια παραγωγής και σχέδια μελλοντικών επενδύσεων εκμεταλλευόμενοι την πλατφόρμα γεωλογικών δεδομένων και τεχνο-οικονομικής ανάλυσης που συνδυάζει παραγωγικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να κάνουν σωστές και έγκαιρες αποφάσεις, που να ενδυναμώνουν τη θέση της υδατοκαλλιέργειάς τους έναντι του ανταγωνισμού.Το webinar παρείχε μια γενική εικόνα πάνω στις υπηρεσίες του BluseBRIDGE που υποστηρίζουν την υδατοκαλλιέργεια.Πληροφορίες για το Webinar Διάρκεια : 1 ώραΈναρξη : 22 Νοεμβρίου 2017 11:00 π.μ. CETΛήξη : 22 Νοεμβρίου 2017 12:00 μ.μ. CETΖώνη ώρας : Central European Time (CET)Σχετικά με τους ομιλητές[[{"fid":"365","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"gerasimos_antzoulatos","field_file_image_title_text[und][0][value]":"gerasimos_antzoulatos","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"gerasimos_antzoulatos","field_file_image_title_text[und][0][value]":"gerasimos_antzoulatos","external_url":""}},"attributes":{"alt":"gerasimos_antzoulatos","title":"gerasimos_antzoulatos","height":280,"width":227,"style":"width: 100px; height: 123px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]Ο Γεράσιμος Σ. Αντζουλάτος είναι Αναλυτής Δεδομένων στην I2S. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στην "Μαθηματικά Υπολογιστών και Λήψη Αποφάσεων" από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν μεθόδους Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Ανακάλυψη Γνώσης, Επιχειρηματική Ευφυΐα, και Αναλυτική Πρόβλεψης. Συμμετέχει στο BlueBRIDGE εκ μέρους της I2S A.E. ως ερευνητής, εστιάζοντας στην ανάπτυξη Μοντέλων Πρόβλεψης Μηχανικής Μάθησης για την αξιολόγηση απόδοσης της υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον λειτουργεί υποστηρικτικά σε υδατοκαλλιεργητές που αξιοποιούν τη συγκριτική αξιολόγηση και τις μεθόδους λήψης αποφάσεων μέσω των υπηρεσιών του BlueBRIDGE.  [[{"fid":"366","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"charalampos_dimitrakopoulos","field_file_image_title_text[und][0][value]":"charalampos_dimitrakopoulos","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"charalampos_dimitrakopoulos","field_file_image_title_text[und][0][value]":"charalampos_dimitrakopoulos","external_url":""}},"attributes":{"alt":"charalampos_dimitrakopoulos","title":"charalampos_dimitrakopoulos","height":200,"width":211,"style":"width: 100px; height: 95px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος είναι σύμβουλος Πληροφορικής στην CITE. Είναι ενεργά αναμεμειγμένος στο έργο BlueBRIDGE ως ερευνητής και αναφέρων στην υλοποίηση εργαλείου τεχνο-οικονομικό για διαχείριση υδατοκαλλιέργειας. Είναι σε διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.  [[{"fid":"367","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"giota_koltsida","field_file_image_title_text[und][0][value]":"giota_koltsida","external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"giota_koltsida","field_file_image_title_text[und][0][value]":"giota_koltsida","external_url":""}},"attributes":{"alt":"giota_koltsida","title":"giota_koltsida","height":202,"width":205,"style":"width: 100px; height: 99px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]Η Παναγιώτα Κολτσίδα είναι ερευνήτρια πάνω στην επιστήμη των υπολογιστών και Μηχανικός Λογισμικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και στο Ερευνητικό κέντρο Αθηνά. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας, Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση Δεδομένων και Μεταδεδομένων. Συμμετέχει στο BlueBRIDGE εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πλατφόρμας Γεωχωρικής πολυ-παραγοντικής βελτιστοποίησης και στο πλαίσιο έρευνας.
  • 8 έτη 2 μήνες ago | bdimitrako

    Η xWCPS (XPath Enabled WCPS), είναι μια γλώσσα αναζήτησης (Query Language) που ορίζεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EarthServer 2 με στόχο τη συγχώνευση δύο ευρέως υιοθετημένων προτύπων, συγκεκριμένα του XPath 2.0 λόγω των δυνατοτήτων του στο χειρισμό XML (κοινή μορφή μεταδεδομένων) και του WCPS λόγω των ικανοτήτων επεξεργασίας δεδομένων raster, σε μια νέα κατασκευή, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία τόσο των μεταδεδομένων κάλυψης (coverage metadata) όσο και των δεδομένων κάλυψης (coverage content) OGC. 
  • 11 έτη 1 μήνας ago | bdimitrako

    Ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πως κατανοούμε τους χάρτες των πόλεων, από τον Άρη Βενετικίδη.