Home » Ερευνητής / Διαχειριστής Ερευνητικών/Τεχνικών Έργων @ Αθήνα [202201PM]

Ερευνητής / Διαχειριστής Ερευνητικών/Τεχνικών Έργων @ Αθήνα [202201PM]

Κωδικός Αίτησης: 
202201PM
Λήγει στις: 
31/03/2022
Υποκατάστημα: 
Αθήνα

Περιγραφή

Η CITE ζητά Ερευνητή/Διαχειριστή Ερευνητικών/Τεχνικών Έργων, με ικανότητες και εμπειρία στις παρακάτω περιοχές:

 • Σχεδιασμού έργων
 • Προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.
 • Σύνταξη, επιμέλεια και συντονισμό παραγωγής παραδοτέων αναφορών τεχνικής και διαχειριστικής φύσης.
 • Ηγεσία πακέτων εργασίας ή εργασιών.
 • Παρακολούθησης πόρων έργων και πραγματοποίηση σχετικών αναφορών.

 

Όλα τα έργα αναφέρονται σε έρευνα ή/και ανάπτυξη λογισμικού τεχνολογίας αιχμής.

Η θέση απαιτεί εργασιακή εμπειρία στο πεδίο και δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της θέσης συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Συγγραφή παραδοτέων.
 • Συνεισφορά στον σχεδιασμό και ορισμό έργων (προτάσεις, προσφορές, ιδέες).
 • Παρακολούθηση και καταγραφή των αρμοδιοτήτων συνεργατών.
 • Παρακολούθηση πόρων έργων (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών).
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες της Agile μεθοδολογίας με ρόλους που αρμόζουν στο προφίλ του.
 • Αναφορά προόδου και μεγεθών στην ιεραρχία της εταιρείας, αναφορικά με έργα, επιτεύγματα κ.α.

 

Αμοιβές

 • Μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Πρόσθετες ανταμοιβές απόδοσης και συνέπειας.

 

Απαραίτητα προσόντα

Για την εξέταση μίας υποψηφιότητας απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

 • Τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε διαχείριση έργων ή ώς επικεφαλής εργασιών / ενοτήτων εργασιών ή ομάδων. 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εφόσον προβλέπεται).
 • Άριστη κατανόηση προτύπων και πρωτοκόλλων στον χώρο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού MS Office (περιλαμβάνει και τα τρία κύρια βασικά πακέτα της πλατφόρμας, Word, Excel και PowerPoint).
 • Άριστη κατανόηση τεχνολογιών διαδικτύου, όπως web, email, instant messaging, κοινωνικά δίκτυα κ.α..
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτής και ομιλουμένης).
 • Ικανότητα παρουσίασης ιδεών και απόψεων με γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με μεγάλες ομάδες τεχνολογίας και έρευνας.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό (με έξοδα της εταιρείας).
 • Ικανότητα ταχείας μεταγωγής μεταξύ εργασιών και θεμάτων.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 

Επιθυμητά προσόντα

Τα παρακάτω προαιρετικά προσόντα συνυπολογίζονται:

 • Τίτλος σπουδών σε τομείς οργάνωσης / διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, οικονομικά ή πληροφορική.
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν των αναφερομένων.
 • Εμπειρία ως μηχανικός ή αναλυτής λογισμικού.

 

Τοποθεσία Εργασίας

 • Καισαριανή (Αθήνα), Αττική, Ελλάς 

 

Διαδικασία και Όροι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 202201pm@cite.gr. Οι αιτούντες είναι επιθυμητό να εξειδικεύουν την αίτησή τους, ως προς τις κατηγορίες θέσεων που τους αφορούν, εφόσον αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο σχετικό κείμενο της CITE, το οποίο θα βρείτε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί αποδοχή των όρων που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Communication & Information Technologies Experts SA (CITE) είναι μια Εταιρεία Εμπειρογνωμόνων Λογισμικού που δραστηριοποιείται στον τομέα της υλοποίησης συστημάτων ΤΠΕ και την έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων του τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, λογιστικού, ασφάλειας πληροφοριών, έξυπνης γεωργίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, σοβαρών παιγνίων, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτής επιστήμης, υποδομών & διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τεχνοοικονομικών κ.λπ.

Με 3 γραφεία στην Αθήνα και τη Σπάρτη και μια ομάδα 30+ εξειδικευμένων μηχανικών λογισμικού, η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει συστήματα ΤΠΕ μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Το έργο και οι συνέργειες της CITE απευθύνονται σε μεγάλους οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς, πολυεθνικές εταιρείες και κοινοπραξίες.

Η CITE δραστηριοποιείται και στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας λύσεις αιχμής για κατανεμημένες υποδομές και υποδομές υπολογιστικού νέφους, οι οποίες καλύπτουν πεδία όπως ανάκτηση πληροφορίας (μεγάλης / κειμενικής), διαχείριση δεδομένων, εξειδικευμένη προσομοίωση και μοντελοποίηση φαινομένων, (κατανεμημένη) ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία και οπτικοποίηση κ.λπ.

Τα έργα της εταιρείας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δημοσίου τομέας (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εκπαίδευση, Πολιτισμός κ.α.)
 • Τραπεζικός τομέας.
 • Ιδιωτικός τομέας - Βιομηχανική Έρευνα.
 • Ερευνητικά Έργα ΕΕ (πχ Horizon 2020)
 • Ερευνητικά Έργα ΓΓΕΤ.
 • Κλιμακωτές επιχορηγήσεις.